Bewezen methoden

Ik werk volgens eclectische methoden, dat wil zeggen dat ik van diverse technieken gebruik maak die kunnen buigen op empirische effectiviteit. Zoals:

• Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering (Miller en Rollnick, 2006), gaat er vanuit dat u verschillende stadia van motivatie doormaakt voordat u zover is om werkelijk te stoppen met het ‘schadelijk’ gedrag. Een belangrijk principe is dat ik als coach volledig accepteer in welk stadium u zit en daarbij probeer aan te sluiten. Bijvoorbeeld door actief te luisteren en verander-taal uit te lokken waarbij u redenen uitspreekt om te veranderen en de voordelen daarvan benoemd.

• Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie (Beck, 1976) gaat er vanuit dat zowel de cognitie (het verwerken van informatie en gedachten over uw probleem) als het gedrag (hoe u omgaat met lastige situaties) grotendeels is aangeleerd. Door inzicht te krijgen in uw gedachten en onderliggende emoties, door gedrag te analyseren en door nieuw gedrag uit te proberen, kunt u leren om ongezond gedrag af te leren een nieuwe, gezond gedrag aan te leren.

• Oplossings- en resultaatgericht werken
Bij oplossingsgerichte therapie (DeShazer & Dolan, 2007), is de situatie zoals u deze wenst het uitgangspunt. Het richt zich op het verhelderen van mogelijke oplossingen in plaats van op het verhelderen van de oorzaak van probleem. Technieken van mij als coach zijn daarbij: geven van complimenten en doorvragen op uw sterke kanten. U in gradaties laten denken inplaats van zwart-wit door het inzetten van schaalvragen.

• Taakgericht werken
Taakgerichte hulpverlening (Reid, 1995), wordt veel gebruikt in het maatschappelijk werk. Uitgangspunt is de situatie waar u naartoe wilt en de weg die u vervolgens hebt af te leggen om bij de gewenste situatie te komen. Deze weg kan bestaan uit het uitvoeren van taken, vaak in de eigen leefomgeving, waar een groot deel van het veranderingsproces plaatsvindt. Een taak kan zijn: Een praatje maken met de buurman of het bijhouden hoeveel uur per dag u slaapt.