Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
De MBTI werd in de Verenigde Staten ontwikkeld door een team van moeder en dochter, Katharine Briggs en Isabel Myers. De Indicator is gebaseerd op het werk en de theorie van het psychologisch type van Carl G. Jung. De MBTI is een waardevolle methode om personen te leren begrijpen aan de hand van acht persoonlijkheidsvoorkeuren, die iedereen op verschillende tijdstippen gebruikt. Deze acht voorkeuren zijn in vier paren van telkens twee tegengestelden onderverdeeld. Wanneer u de Indicator invult, worden de vier voorkeuren (een van elk paar, waarin u zich het best terugvindt) gecombineerd tot een zogenoemd type.

De MBTI-voorkeuren en -typen
De vier paren van voorkeuren, ook dichotomieën genoemd, beschrijven vier activiteiten;
•    Stimuleren - hoe een persoon wordt gestimuleerd, ofwel door Extraversion (E) (extraversie) ofwel door Introversion (I) (introversie)
•    Waarnemen - waaraan een persoon aandacht besteedt, ofwel door Sensing (S) (registreren) of door Intuition (N) (intuïtie)
•    Beslissen - hoe een persoon beslist, ofwel door Thinking (T) (denken) ofwel door Feeling (F) (voelen)
•    Leven - de levenswijze die een persoon aanneemt, ofwel door Judging (J) (oordelen) ofwel door Perceiving (P) (waarnemen)

In de onderstaande tabel vindt u enkele eigenschappen van elke van de vier dichotomieën.

Stimuleren
Extraversion (E)
Voorkeur om energie te halen uit de buitenwereld van mensen, activiteiten en dingen
Introversion (I)
Voorkeur om energie te halen uit de innerlijke wereld van ideeën, gevoelens en indrukken

 

Waarnemen

Sensing (S)

Voorkeur voor informatie opnemen door middel van vijf zintuigen en opmerken wat feitelijk is

Intuition (N)*
Voorkeur voor informatie opnemen door middel van een “zesde zintuig” en opmerken wat zou kunnen zijn

 

Beslissen

Thinking (T)
Voorkeur voor informatie organiseren en structureren op een logische, objectieve manier
Feeling (F)
Voorkeur voor informatie organiseren en structureren om te beslissen op een persoonlijke, waardegerichte manier

 

Leven

Judging (J)
Voorkeur voor een gepland en georganiseerd leven

 

Perceiving (P)
Voorkeur voor een spontaan en flexibel leven

 

*Om dubbel gebruik en onduidelijkheid te vermijden, wordt de letter "N" gebruikt voor Intuition, omdat “I” voor Introversion staat.

 

Welk MBTI-type bent u?

Iedereen wordt beschouwd als zijnde een enkel type, hoewel je trekken kunt hebben die thuishoren bij andere typen. Hoewel het onzeker is of dit type genetisch bepaald is, geloven velen dat deze er al is bij de geboorte.

Hoogst waarschijnlijk herkent u zichzelf in één van de bovenstaande typen. Beseft u dan wel dat het menselijke brein uitzonderlijke strategieën bezit ons datgene te laten geloven wat we zelf graag willen geloven. Dit wetende hebben Riso en Hudson een zelfanalyse model ontwikkelt bestaande uit een vragenlijst waarin u 84 uitspraken voorgelegd krijgt. Door de uitkomsten van deze vragenlijst naar ons te e-mailen, maken wij voor u - tegen een geringe vergoeding (zie TARIEVEN) - de vertaling naar een score per MBTI-type en krijgt u inzicht in welk MBTI-type domineert.
Deze nieuw verworven inzichten werken door op onbewust niveau en u kunt ze op bewust niveau inzetten ten gunste van uw persoonlijke ontwikkeling.

 

De Myers-Briggs Type Indicator bestaat uit 84 uitspraken gegroepeerd in paren. Het is een vragenlijst waarbij u steeds één van de twee uitspraken kiest die het meest bij u past.
De vragenlijst gaat vergezeld van een gebruiksaanwijzing. De weg wijst zich vanzelf.

Wij wensen u veel nieuwe inzichten toe.

Download hier de Myers-Brigss Type Indicator

Wie gebruiken de MBTI en met welk doel?
De MBTI wordt al vele jaren toegepast door de meest uiteenlopende gebruikers over de hele wereld, onder meer in:
•    Kleine bedrijven en grote multinationals
•    Bedrijven uit de dienstensector en producerende bedrijven
•    Consulting- en trainingservices
•    Overheidsinstanties op elk niveau
•    Gevestigde bedrijven en nieuwe ondernemingen
•    Instellingen in het onderwijs en de gezondheidszorg

Over het algemeen wordt de MBTI gebruikt om mensen in organisaties te helpen om:
•    Zichzelf en hun gedrag te begrijpen
•    Anderen te leren waarderen en constructief gebruik te maken van verschillen
•    Problemen op verschillende, maar gezonde manieren aan te pakken en zo de productiviteit te verhogen

Organisaties gebruiken de MBTI specifiek om:
•    Hun menselijk potentieel optimaal te benutten
•    De unieke talenten van elk individu te gebruiken
•    Beter in teams te werken
•    Verschillen in leiderschaps-/managementstijl te begrijpen en zich eraan aan te passen
•    Efficiënte communicatie tussen leidinggevende personen, collega's, werknemer en klanten te bevorderen
•    De carrièreontwikkeling te ondersteunen
•    Conflicten op te lossen
•    Individuele coaching te ondersteunen
•    Opleidingsactiviteiten te ontwikkelen
•    De unieke bijdragen van elke werknemer te erkennen
•    Vaardigheden in creativiteit, time management en stressmanagement te ontwikkelen