MBTI | Persoonlijkheidstest

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
De MBTI werd in de Verenigde Staten ontwikkeld door een team van moeder en dochter, Katharine Briggs en Isabel Myers. De Indicator is gebaseerd op het werk en de theorie van het psychologisch type van Carl G. Jung. De MBTI is een waardevolle methode om personen te leren begrijpen aan de hand van acht persoonlijkheidsvoorkeuren, die iedereen op verschillende tijdstippen gebruikt. Deze acht voorkeuren zijn in vier paren van telkens twee tegengestelden onderverdeeld. Wanneer u de Indicator invult, worden de vier voorkeuren (een van elk paar, waarin u zich het best terugvindt) gecombineerd tot een zogenoemd type.

De MBTI-voorkeuren en -typen
De vier paren van voorkeuren, ook dichotomieën genoemd, beschrijven vier activiteiten;
•    Stimuleren - hoe een persoon wordt gestimuleerd, ofwel door Extraversion (E) (extraversie) ofwel door Introversion (I) (introversie)
•    Waarnemen - waaraan een persoon aandacht besteedt, ofwel door Sensing (S) (registreren) of door Intuition (N) (intuïtie)
•    Beslissen - hoe een persoon beslist, ofwel door Thinking (T) (denken) ofwel door Feeling (F) (voelen)
•    Leven - de levenswijze die een persoon aanneemt, ofwel door Judging (J) (oordelen) ofwel door Perceiving (P) (waarnemen)

In de onderstaande tabel vindt u enkele eigenschappen van elke van de vier dichotomieën.

Stimuleren
Extraversion (E)
Voorkeur om energie te halen uit de buitenwereld van mensen, activiteiten en dingen
Introversion (I)
Voorkeur om energie te halen uit de innerlijke wereld van ideeën, gevoelens en indrukken

 

Waarnemen

Sensing (S)

Voorkeur voor informatie opnemen door middel van vijf zintuigen en opmerken wat feitelijk is

Intuition (N)*
Voorkeur voor informatie opnemen door middel van een “zesde zintuig” en opmerken wat zou kunnen zijn

 

Beslissen

Thinking (T)
Voorkeur voor informatie organiseren en structureren op een logische, objectieve manier
Feeling (F)
Voorkeur voor informatie organiseren en structureren om te beslissen op een persoonlijke, waardegerichte manier

 

Leven

Judging (J)
Voorkeur voor een gepland en georganiseerd leven

 

Perceiving (P)
Voorkeur voor een spontaan en flexibel leven

 

*Om dubbel gebruik en onduidelijkheid te vermijden, wordt de letter "N" gebruikt voor Intuition, omdat “I” voor Introversion staat.

 

Welk MBTI-type bent u?

Lees meer: MBTI | Persoonlijkheidstest